Hesabım İletişim Sepet : 0 0

Jeneratör Yakıt Kontrol Sistemleri

Kesintisiz jeneratör enerjisi

JKY
JKY
Jeneratör Yakıt Kontrol Sistemleri Modelleri Tipi Açıklama
JYK-EP JKY Pano Tabanlı Çözümler
JYK-PC JKY PC Tabanlı Çözümler
Genel Özellikler
Genel
Jeneratör Yakıt Kontrol Sistemleri: Jeneratör kontrol ünitelerinde otomatik yakıt kontrolü sağlamak amacıyla bütün altyapı hizmetleri verilmektedir. Bu sistemler için gerekli Günlük Tank (Day Tank) çözümlerinden tesisat hizmetlerine kadar bütün uygulamalar tek kalemde uygulanabilmektedir. Bu çözümleri aşağıdaki gibi bölümleyebiliriz.
1. Günlük Tank (Jeneratör Tankı) çözümleri
2. Ana Tank (Main Tank) çözümleri
3. Tesisat çözümleri (Dolum Hatları, Emiş Hatları, Havalandırma Hatları)
4. Elektrik Kontrol Panosu çözümleri
5. Sinyalizasyon çözümleri (Seviye takip, kaçak alarm, Aşırı dolum sistemleri)
6. Pompa Çözümleri
1. Günlük Tank Çözümleri
100m3'den 10.000m3'e kadar silindirik veya karesel olarak üretilmektedir. Müşteri talebine göre Day Tanklar çift cidarlı olarakta üretilmektedir. Üretilen tanklar seviye sistemler, kaçak sitemleri ve bütün emiş hatları düşünülerek yapılandırılıp sonuçlandırılır.
2. Ana Tank Çözümleri
1.000m3'den 100.000m3'e kadar silindirik ve karesel olarak üretilmektedir. Üretilen silindirik tanklar TS EN 12285-2 direktifine göre üretilmektedir. Bu direktif Avrupa birliği uyum kapsamıyla TSE tarafından da yürürlüğe sokulan EC direktifidir. Karesel Tanklar konteyner sıtandartlarında üretilip CSC stabdartları baz alınmaktadır. Bütün tanklar müşteri talebine göre çift cidatlı olarak üretilebilmektedir. Üretilen tanklarda tesisat yapısına ve standart sinyalizasyon yapılarına uygun alarak üretilmektedir. Bunun yanı sıra ilave eklemeler de (Alev sızdırmazlık, Mekanik aşırı dolum valfi vs) tanka yapılabilir. Talep durumunda silindirik tanklar UL standartlarında da üretilmektedir.
3. Tesisat Çözümleri
Tesisat çözümleri çelik çekme ve plastik çözümler şeklinde proje şartnamesi dikkate alınarak uygulanmaktadır. Tesisat için önemli unsur uzun vadeli yapı ve kaçak önlenmesi olduğu için burada kesinlikle belgesiz herhangi bir ürün kullanımı sözkonusu değildir. Standart olarak tek cidarlı tesisat boruları kullanılmakla birlikte çift cidarlı borular ve flexiglass çözümlerde ihtiyaç duyulduğunda devreye sokulmaktadır. Tesisat çözümlerinde, Ana Tankın dolum hatlarından Günlük Tankın emiş hatlarına kadar tüm yapıyı bütün olarak düşünüp uygulama A'dan Z'ye sağlanır.
4. Elektrik Kontral Panosu
Elektrik motorlarının ve bütün sinyalizasyonun kontrol edildiği ve tamamen kendimizin tasarlayıp uyguladığımız kontrol panolarıdır. Kontrol panoları sistemi otorize eden ana unsurlardır. Sistemin insan müdahalesini asgari hale getirecek yegane yapısı burasıdır. Kontrol panolarımız müşteri tercihine göre Ex-proof olarak ta uygulanabilmektedir.
5. Sinyalizasyon Çözümleri
Sinyalizasyon çözümlerini aşağıdaki gibi bölümleyip inceleyebiliriz.
a. Tank seviye takip sistemleri: Ana Tank ve Günlük tankın seviyelerini anlık olarak takip etmek için kullanılır. Tanklardaki yakıt seviyeleri, yakıt miktarları, su miktarları ve sıcaklık değerleri anlık olarak incelenip kayıt altında tutulmak için kullanılır. Tank seviye sistemlerinde Magnetostrivtif prop çözümlerinin yanında şamandıralı seviye çözümleride kullanılır.
b. Kaçak algılama sistemleri: Bütün tanklarda yakıt kaçağının olup olmadığını algılamada kullanılır. Sistemin güvenliği için çok önemlidir. Kaçak algılama sitemleri dolum ve emiş hatlarınada uygulanır. Kaçak algımadan gelen olumsuz durum karşısında sistem otomatik olarak kendini kapatıp sesli ve görsel uyarı sistemlerini devreye sokar.
c. Alt ve üst seviye sensörleri:
Bu seviyeler genelde alt seviye %10 ve üst seviye %85 seviyesi olarak kabul edilir. 2 ayrı sensör kullanılacağı gibi tek bir sensörde kullanılabilir. Bazı uygulamalarda 3. bir seviye (genelde %95) için de sensör talebi olmaktadır. Bu sensörlerin ana amacı günlük tankı (Day Tank) sürekli olarak dolu seviyede tutmaktır.
d. Aşırı Dolum sensörleri:
Bu sensörler Ana tankın ve Günlük tankın aşırı dolup taşmasını önlemek için kullanılır.
JKY
JKY