Jeneratör Yakıt Kontrol Sistemleri

Jeneratör Yakıt Kontrol Sistemleri: Jeneratör kontrol ünitelerinde otomatik yakıt kontrolü sağlamak amacıyla bütün altyapı hizmetleri verilmektedir. Bu sistemler için gerekli Günlük Tank (Day Tank) çözümlerinden tesisat hizmetlerine kadar bütün uygulamalar tek kalemde uygulanabilmektedir. Bu çözümleri aşağıdaki gibi bölümleye biliriz.
1. Ana Tank (Main Tank) çözümleri
2. Günlük Tank (Jeneratör Tankı) çözümleri
3. Tesisat çözümleri (Dolum Hatları, Emiş Hatları, Havalandırma Hatları)
4. Elektrik Kontrol Panosu çözümleri
5. Sinyalizasyon çözümleri (Seviye takip, kaçak alarm, Aşırı dolum sistemleri)
6. Pompa Çözümleri


1. Ana Tank Çözümleri

5.000m3'den 100.000m3'e kadar silindirik ve karesel olarak üretilmektedir. Üretilen silindirik tanklar TS EN 12285-2 direktifine göre üretilmektedir. Bu direktif Avrupa birliği uyum kapsamıyla TSE tarafındanda yürürlüğe sokulan EC direktifidir. Karesel Tanklar konteyner sıtandartlarında üretilip CSC standartları baz alınmaktadır. Bütün tanklar müşteri talebine göre çift cidarlı olarak üretilebilmektedir. Üretilen tanklarda tesisat yapısına ve standart sinyalizasyon yapılarına uygun alarak üretilmektedir. Bunun yanı sıra ilave eklemeler de (Alev sızdırmazlık, Mekanik aşırı dolum valfi vs) tanka yapılabilir. Talep durumunda silindirik tanklar UL standartlarında da üretilmektedir.


2. Günlük Tank Çözümleri

100m3'den 10.000m3'e kadar silindirik veya karesel olarak üretilmektedir. Müşteri talebine göre Day Tanklar çift cidarlı olarakta üretilmektedir. Üretilen tanklar seviye sistemler, kaçak sitemleri ve bütün emiş hatları düşünülerek yapılandırılıp sonuçlandırılır.


3. Tesisat Çözümleri

Tesisat çözümleri çelik çekme ve plastik çözümler şeklinde proje şartnamesi dikkate alınarak uygulanmaktadır. Tesisat için önemli unsur uzun vadeli yapı ve kaçak önlenmesi olduğu için burada kesinlikle belgesiz herhangi bir ürün kullanımı sözkonusu değildir. Standart olarak tek cidarlı tesisat boruları kullanılmakla birlikte çift cidarlı borular ve flexiglass çözümlerde ihtiyaç duyulduğunda devreye sokulmaktadır. Tesisat çözümlerinde, Ana Tankın dolum hatlarından Günlük Tankın emiş hatlarına kadar tüm yapıyı bütün olarak düşünüp uygulama A'dan Z'ye sağlanır. Nefeslik hatları diğer uygulamaların aksine Galvaniz boru tercih edilir. Bunu nedeni yakıt temasının olmamasıdır.


4. Elektrik Kontrol Panosu

Elektrik motorlarının ve bütün sinyalizasyonun kontrol edildiği ve tamamen kendimizin tasarlayıp uyguladığımız kontrol panolarıdır. Kontrol panoları sistemi otorize eden ana unsurlardır. Sistemin insan müdahalesini asgari hale getirecek yegane yapısı burasıdır. Bu yüzden panolar modern otomasyon sistemlerinin sahip olduğu her şeye sahip olmalıdır. Kontrol panolarımız müşteri tercihine göre Ex-proof olarakta uygulanabilmektedir.


5. Sinyalizasyon Çözümleri

Sinyalizasyon çözümlerini aşağıdaki gibi bölümleyip inceleyebiliriz.
a. Tank seviye takip sistemleri: Ana Tank ve Günlük tankın seviyelerini anlık olarak takip etmek için kullanılır. Tanklardaki yakıt seviyeleri, yakıt miktarları, su miktarları ve sıcaklık değerleri anlık olarak incelenip kayıt altında tutulmak için kullanılır. Tank seviye sistemlerinde Magnetostrivtif prop çözümlerinin yanında şamandıralı seviye çözümleride kullanılır.
b. Kaçak algılama sistemleri: Bütün tanklarda yakıt kaçağının olup olmadığını algılamada kullanılır. Sistemin güvenliği için çok önemlidir. Kaçak algılama sitemleri dolum ve emiş hatlarınada uygulanır. Kaçak algımadan gelen olumsuz durum karşısında sistem otomatik olarak kendini kapatıp sesli ve görsel uyarı sistemlerini devreye sokar.
c. Alt ve üst seviye sensörleri: Bu seviyeler genelde alt seviye %10 ve üst seviye %85 seviyesi olarak kabul edilir. 2 ayrı sensör kullanılacağı gibi tek bir sensörde kullanılabilir. Bazı uygulamalarda 3. bir seviye (genelde %95) için de sensör talebi olmaktadır. Bu sensörlerin ana amacı günlük tankı (Day Tank) sürekli olarak dolu seviyede tutmaktır. Günlük tankın dolu seviyede kalması Jeneratör çalışma verimliliği açısından çok önemlidir.
d. Aşırı Dolum sensörleri: Bu sensörler Ana tankın ve Günlük tankın aşırı dolup taşmasını önlemek için kullanılır. Bu sensörler Mekeanik ve Elektronik olarak uygulanabilir. Bir çok sistem güvenliği garanti altına almak için her iki sensörüde kullanır. Asıl görevi elektronik sensörün yamasının yanında elektiriksel arıza durumunda mekanik çözümün görevi devralması hedeflenir.


6. Pompa Çözümleri

Jeneratör sistemlerinde 2 ayrı pompa grubu olmak zorundadır.
a. Dolum Pompaları: Ana tankların dolumunu sağlamak için kullanılan yüksek kapasiteli pompalardır. Genelde 500lt/dk veya 750lt/dk kapasiteli pompalar kullanılır. Kullanılan pompa ve motorlar talep durumunda Ex-proof olarak sunulabilir.
b. Emiş Pompaları: Günlük tankları sürekli dolu tutmak için kullanılır. Dolum pompalarına göre düşük kapasiteli pompalar tercih edilir. Genelde 100lt/dk veya 200lt/dk kapasiteli pompalar kullanılır. Bu pompalar ex olarakda sisteme entegre edilebilir.